Print Friendly, PDF & Email

🔶 یاد خدا بی شک آرامشبخش قلب هاست

💎 سفیران آرامشبخشِ بیمه ای سلام بر شما

امشب میخوام با شما از قدرتِ تصاعد حرف بزنم ! شک ندارم شما با خواندن این مطلب ، به رازِ بزرگی پی خواهید بُرد !

فرض کنیم که شما همین امروز واردِ صنعت بیمه شدید و فروش بیمه عمر و زندگی را استارت زدید !
تصمیم بگیرید که روزانه حتما ۵ مشاورهِ صحیح بدهید
اصلا به اینکه اون مشاوره نتیجه بخش باشه یا نه فکر نکنید !
فقط به اینکهِ بهترین مشاوره خودتان را بدهید ! بیندیشید !

اگر ماه را ۳۰ روز در نظر بگیریم و ۴ روز هم جمعه کسر کنیم
شما جمعا ۲۶ روز کامِل را دارید
که با روزانه ۵ مشاوره صحیح ! در ماه ۱۳۰ مشاوره داده اید !
در بدبینانه ترینِ حالت شما ۱۰% این تعداد را بیمه می کنید
یعنی از ۱۳۰ نفر تنها ۱۳ نفر را تحت پوشش بیمه قرار میدید

حال وارد ماهِ دوم میشیم و شما مجدد روزانه ۵ مشاوره دارید
و ماه جدید ۱۳۰ مشاورهِ جدید
قطعا در این ماه اگر آموزش دیده باشید
بجای ۱۰% یعنی بجای ۱۳ بیمه نامه میتوانید حداقل ۲۰ بیمه نامه وصولی را به سرانجام برسانید

واردِ ماه سوم می شویم ۱۳۰ مشاوره صحیح و کامل دیگر
واردِ ماه چهارم می شویم و ۱۳۰ مشاوره دیگر
واردِ ماه پنجم می شویم و ۱۳۰ بیمه نامه دیگه
.
.
.
واردِ ماه دوازذهم می شویم که مجموع مشاوره های شما در پایان یک سال میشه ۱۵۶۰ در طولِ یک سال

حال اگر از این تعداد فقط و فقط ۱۰% را در بدبینانه ترین حالت در نظر بگیریم میشه ۱۵۶ بیمه نامه در یک سال !

وارد سالِ دوم میشیم و شما مجدد روزانهِ ۵ مشاوره دارید
منتهی یه خبرِ خوش براتون دارم
اون مشاوره هایی که سال قبل دادید
به مثال بذری می ماند که شما کاشته اید و از شروع سال دوم آنها را می توانید درو کنید
با این تفاوت که دو تا درآمد برای خودتان ایجاد کرده اید

۱ ) دریافت پورسانت فروش های وصولی سال اول
۲ ) دریافت پورسانت بابت فروش بیمه نامه جدید

شک ندارم اگه بخوام تا سال پنجم شما رو الان براتون حساب کتاب کنم ! دیگه امشب تا صبح خوابتان نمی برد !

همین امشب به حرفِ این برادر کوچک خود گوش کنید
از فردا تصمیم بگیرید روزانه ۵ مشاورهِ صحیح بدهید
و اصلا هم به نتیجه ای که بدست می آید هیچ فکری نکنید
فقط کافیه هرروز بهتر از روز قبل باشی

موفقیت در چند قدمی توست ! باور کن

محمد مظهری

Share