Print Friendly, PDF & Email

جزوه ویژگی های عملی ارتباط موفق (ویژه بیمه)

براحتی با تیم خود ارتباط برقرار کنید

 

بسیار شبکه های بزرگ و تیمهای بالای ۱۰۰ نفر بودند که الان فقط نماینده و منشی در دفترشان حاضر است و صرفا در حال صدور ثالث و بدنه است؟؟؟!!!

پس بهترین راه ارتباط با شبکه فروش را با تهیه جزوه کاملا دست نویس آموزش ببینید….

۴۲ صفحه

هزینه جزوه ۲۱۰۰۰ تومان

فقط و فقط ۹۰۰۰ تومان

90,000 ریال – خرید

 

Share