Print Friendly, PDF & Email

جزوه ۵ اصل فروش ویژه نمایندگان و بازاریابان بیمه

برای آموزش به تیم خود برای تهیه محتوا وقت ندارید؟؟!!!

قصد دارید با آموزش تکنیک های جدید به بازاریابان خود آنها را میخکب کنید!!

یک مدرس بایستی همیشه دارای مطالب جدید باشد!!

۶۰% تخفیف

فقط و فقط ۷۰۰۰ تومان

60,000 ریال – خرید

Share