Print Friendly, PDF & Email

براحتی برای تیم فروش خود هر روز محتوا جذاب داشته باشید :

قطعا بازاریابان بعد از مدتی بدلیل حرفهای تکراری احساس میکنند که به اندازه شما میدانند و باعث جدا شدن از شما میشوند

آیا وقت تهیه محتوا و فایل پاور پوینت ندارید؟؟!!!

ما برای شما آماده کرده ایم…..

15,000 ریال – خرید

Share