Print Friendly, PDF & Email

کتاب اورجینال (شکستن مرزهای فروش )
ژان بقوسیان

بزرگترین محقق و مدرس در زمینه بازاریابی بیمه و کسب و کار و نیروی انسانی
برای مدت ۳ روز رایگان اعلام شد
قیمت اصلی کتاب ۷۵۰۰۰ ریال

روی لینک زیر کلیک کنید: فقط ۳ روز

دانلود رایگان کتاب

Share